Türkiye’de kullanılan sayfa etiketi yöntemiyle çalışan web site performans analizi çözümleriyle ilgili yaptığımız araştırma sonuçlandı.

Türkçe içerikli en popüler 1000 web sitesinde yaptığımız araştırma sonucunda aşağıdaki bilgilere ulaştık;

Türkiye’den en çok ziyaret alan 1000 sitenin 642‘si (%64) Google Analyticskullanıyor.
Uluslararası siteleri çıkartarak, sadece dili Türkçe olan siteleri kullandığımızda ise bu oran %72‘ye ulaşıyor.
 

Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen araştırma,Alexa Türkiye istatistiklerine dayanarak hazırlandı. Alexa tarafından sağlanan “en fazla ziyaret edilen web siteleri” üzerinde sayfa etiketleme yöntemiyle çalışan 10 popüler performans analizi aracının farklı versiyonları arandı.

Otomatik sistemler kullanılarak yapılan çalışma, farklı zaman ve saat aralıklarında yapılan sağlamalar ile doğrulandı.