Giriş

Yüzlerce kategori ve binlerce ürünün olduğu bir markada, performans kampanyalarını manuel yaratmak ve yönetmek yüksek bir iş gücü anlamına gelmektedir. Otomasyonun performans yönetiminde oldukça değerli hale geldiği şu günlerde Search Ads 360 envanter yönetimini kullanmak hem markamız için hem de SEM olarak bizim için oldukça doğru bir karardı.

Kategori bazlı hedefleri olan X markamızda bu hedefler doğrultusunda en uygun kampanya kurgusunu oluşturabilmek çok önemliydi. Binlerce ürünün olduğu, stok durumlarının, fiyatın ve diğer ayrıntıların çok sık değiştiği bir senaryoda Search Ads 360 envanter yönetimini kullanmak bu süreci kusursuz bir şekilde yönetmemizi sağladı.

 

 

Search Ads 360 Envanter Yönetimi Nedir?

Ürün kaynağını kullanarak şablonlar yaratan; çoklu kampanya, reklam grubu, metin ve kelime oluşturmamızı sağlayan Search Ads 360 içerisindeki bir otomasyon aracıdır. Search Ads 360 envanter yöntemi sayesinde sadece ürün kampanyaları değil jenerik, marka ve model gibi birçok farklı kampanya yaratabilirsiniz.

 

Search Ads 360 Envanter Yönetimi Çalışma Mantığı

               

Ürün Kaynağı


Kampanya, reklam grubu, metin ve kelime şablonları

 

 

Oluşturulan Kampanyalar

Search Ads 360 Envanter Yönetimini Kullanmamızın Sebepleri Nelerdir?

  • Ürün gamının genişliği,
  • Güncel fiyatlı metin yazılabilmesi,
  • Stok durumuna bağlı reklam gösterimi,
  • İş gücünü optimize edebilme,
  • Hata riskini sıfırlama

 

Search Ads 360 Envanter Yönetimini Nasıl Uyguladık?

Öncelikle, Search Ads 360 envanter yönetimini kullanabilmek için bu sisteme uygun bir ürün kaynağının olması gerekmektedir. Biz de işe ilk olarak ürün kaynak yapısını analiz edip, en uygun kampanya şablonlarını oluşturmakla başladık.

Kampanya sürecinde ise envanter yönetiminin sunduğu birçok farklı formül ve envanterleri inceleyerek yapımıza en uygun olanları belirledik. Bu formül ve envanterler sayesinde kampanya, reklam grubu, metin ve kelime şablonları yarattık. Her bir şablonda, ürün kaynağındaki belirli değerleri seçebilmek için filtreler ve formüller kullandık.

Bu süreçte hangi formülü nasıl kullanacağımızı ürün kaynağının yapısı şekillendirdi. Ürün Kaynağından kaynaklı bazı zorluklar, formül ve envanter ihtiyaçlarımızı belirledi. Ürün isimlerinin uzunluğu ve ürün  kaynağında birçok tescilli marka(trademark) ürün olması bu zorluklara örnek teşkil etmektedir.

Search Ads 360 envanter yönetiminin filtreleme ve çoğaltma özellikleri sayesinde, tek bir şablon ile onlarca kampanya ve yüzlerce reklam grubu yarattık.

Aşağıdaki TV kategorisi örneğinde olduğu gibi kampanyaları marka sayısına, reklam gruplarını ise ürün sayısına göre çoğalttık.

 

Kampanya

 

 

Reklam Grubu

 

Sonuç olarak yukarıdaki filtreleme ve çoğaltma özelliğiyle aşağıdaki gibi bir kampanya yapısına ulaştık;

Ayrıca doğru formül ve envanter kullanımı sayesinde, reklam alaka düzeyini maksimumda tutabileceğimiz metinler oluşturduk.

 

Örneğin; ürün isimlerini kısaltmak için aşağıda yer alan “kelime azaltan” formülünü kullandık. Böylece belirlediğimiz karakter sınırı çerçevesinde başlık ve açıklama metinleri yazdık.

 

REDUCE_WORDS(Headline 1, 30, ” “)

 

Tescilli marka(trademark) problemini ise aşağıdaki yer alan “bul değiştir” formülünü kullanarak çözdük. Böylece ilgili ürünlerin başlık ve açıklama metinlerinde tescilli marka(trademark) isimlerini kaldırdık.

 

[SUBSTITUTE_ALL(TITLE, “”, “Vestel”, “ Profilo”)]

 

Sonuç olarak bir metin şablonuyla aşağıdaki gibi yüzlerce reklam metni oluşturduk.

 

Reklam Metinleri

 

Peki Search Ads 360 envanter yönetimini kullanmak markamıza ve bize ne kazandırdı?

Öncelikle, bize operasyonel olarak ayda %12’lik zaman tasarrufu sağladı. Bu oran otomasyonun önemini bilen, bu konuda sürekli  geliştirmeler yapan ve yapmaya da devam eden bir ajans olarak bizim için çok değerli.

Performans özelinde çıkan sonuçlar da hem marka hem de bizim  için oldukça başarılı. Tıklama oranlarında %7, yatırım getirisinde %41, dönüşüm oranında ise %12 oranında artış gerçekleşirken dönüşüm başına maliyet %42,8 düştü.

 

Sonuç

Kampanya kurulumlarındaki operasyonel iş yükü, insan hatalarından kaynaklı zaman ve bütçe kaybı bu tarz otomasyon ve yapay zeka  sistemlerle en aza indirgenebilir. SEM olarak motivasyonumuz, yakın gelecekte otomasyon tabanlı çözümleri tümüyle hayata geçirip insan gücünü daha efektif bir şekilde kullanabilmek.

 

Proje Ekibi:

Hanife Avcılar (Snr. Account Strategist)

Tayfun Atasayar (Solution Lead)

Tugay Atak (Account Strategist)